Infällning av diskho

Övermontering

Infällning av diskho

Planmontering – Flush fit

Infällning av diskho

Undermontering

Infällning av diskho

Under-upp montering