Villkor för köp och leverans

Köparen har rätt att avbeställa gällande sten innan produktion är påbörjad. Om köparen avbeställer efter utförd uppmätning har säljaren enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till skälig ersättning för sina kostnader. Du betalar en avgift för mätning, ritning, administration och transportkostnader.

Genom att du skickar iväg din beställning bekräftar Du köpet och godkänner därmed också våra köpvillkor.

Du betalar mot faktura efter leverans. Betalningen sker inom 5 dagar efter godkänd leverans/ installation. Företag skall enligt avtal betala erhållen faktura inom 1-30 dagar.

Vi tar inte ansvar för ytliga skador på ytor och sprucken kakel/mosaik som ligger strax i närheten av bänkskivan under monteringen och där vi har tagit normala försiktighetsåtgärder. Större skadan som är orsakad av oförsiktighet från vår sida tar vi givetvis ansvar för.

GranitSet ger sina produkter 10- års garanti från försäljningsdatumet, mot uppvisande av betalningskvitto. Garantin omfattar material-och tillverkningsfel och täcker såväl arbets- som materialkostnaden om felet har uppkommit på grund av tillverkaren.
Garantin gäller när granitbänkskivan används och underhållas på rätt vis.

Eftersom produkten är tillverkad av natursten, kan tillverkaren inte garantera att produktens färg, mönster och yta överensstämmer exakt med produktexemplen.

I polerade och i viss mån finslipade ytor kan det förekomma millimeterstora gropar. Detta är en del av stenens karaktär och är inget fel.

Vid flammad/borstad yta varierar strukturen i ytan med kornstorleken. Även andra stentyper, t.ex. Carraramarmor, kan ha millimeterstora gropar i ytan.

Vissa mineraler i vissa stensorter “tar inte” poleringen och ger avvikande reflex. Detta accepteras upp till 1 cm2 yta.

Olika stensorter har olika stora variationer. Lagningar utförda på ett fackmässigt sätt får förekomma förutsatt att utseendet inte på verkas negativt.

Mått på materialet kan variera med +/- 3 mm, exempel en skiva med tjocklek 30 mm kan alltså levereras med 28 till 32 mm tjocklek.

Det är viktigt att du som kund tar reda på den tilltänkta stensortens egenskaper i dessa avseenden.

 

Produkten är behandlad med särskilt sten skyddsmedel, vilket förhindrar uppkomsten av fläckar efter livsmedel och drycker. Stenskyddsmedlet är hygieniskt rent.

För produkten och servicen vi erbjuder, har vi väldigt rimliga priser. Vi köper allt material direkt i containers och tar hand om alla steg i produktionen i vår fabrik. Priserna påverkas också av var naturstenen kommer ifrån och hur omständigt det är att utvinna just den stensorten.

Innan Du beställer mätning, var säker på att alla önskade möbler som granit/marmor ytorna kommer att monteras på (skåp, vask, blandare, spis osv.) är på rätt plats. Det är mycket viktigt att möblerna är på rätt plats och att de inte behöver flyttas efter mätning. Vårt team måste informeras om alla nödvändiga detaljer vid mätningen och ytorna måste vara fria från irrelevanta saker.

Montering av diskho, blandare och häll ingår i arbetet men vi utför dock inga behörighets arbeten för varken EL eller VVS!

Observera att utrymmen där stenskivorna ska monteras ska inte ha ändrats efter måttningen. Om du behöver ändra i dessa utrymmen efter det att vi har tagit mått och detta innebär att vi måste ändra i våra ritningar kontakta oss snarast. En vis tilläggsavgift förekommer för eventuella ändringar som vi måste göra.

Marmor är en relativt mjuk, porös sten och därför inte lika tålig som granit. Vid skötsel av marmor bör man tänka på att de är känsliga för syror som vin kaffe, ättika, vinäger, fruktjuice, kolsyra samt vanliga matoljan kan vara skadligt. Ta för vana att alltid torka upp spill, särskild varmt fett, genast för att undvika att den sugs in i stenen! Vi tar inte ansvar för fläckar eller spill på marmor bänkskivor och stänkskydd i köket! Vår garantin gäller när marmor bänkskivan används och underhållas på rätt vis. Vi rekommenderar impregnera marmor varannan månad med special rengöringsmedel.

När du beställer installation av oss ingår det alla moment som krävs för att arbetet ska slutföras med bästa kvalité. Vi transporterar, bär och monterar stenskivorna hos dig. Montering/limning av eventuell diskho ingår också i installationsarbetet.

GranitSet tar fullt ansvar endast för de mätningarna våra tekniker har gjort. Du som köpare ansvarar för mätningar och ritningar gjorda av dig eller en annan hantverkare som du har anlitat.

Man kan inte utnyttja ROT-avdrag hos GranitSet.

Garanti och kvalitet
Det finns lika många vackra stensorter som det finns olika användningsområden för dem. Det finns lika många vackra stensorter som det finns olika användningsområden för dem.

badge-granitset-guarantee-01-b

Priskalkylator

För kan ni använda vår priskalkylator.